بازگشت به فروشگاه
نهایی کردن خرید

گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اقدام به تهیه و تدوین گایدلاین های آموزشی در این رشته نمودند که انتظار می رود جهت استفاده کارورزان و کارآموزان رشته پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

اپلیکیشن موبایل Pediatric Guideline
رایگان
دانلود فایل
محصول